f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 22/02/2564 513/-/64/18 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 สท/60/64/078 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser Jet Enterprise M604 18/02/2564 สท/85/64/077 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 18/02/2564 สท/40/64/075 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 สท/70/64/073 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 สท/50/64/074 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 สท/60/64/072 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 16/02/2564 สท/-/64/017 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 สท/45/64/071 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสาร 15/02/2564 สท/85/64/070 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 สท/60/64/069 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 11/02/2564 สท/35/64/068 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2564 สท/60/64/067 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 สท/40/64/065 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 10/02/2564 สท/40/64/064 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,221 รายการ