วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/06/2563 513/60/63/253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 จ้างเหมาการติดตั้งป้ายจราจร,ติดตั้งแผ่นการ์ดเรล จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 513/-/63/252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 513/45/63/248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,220 ลิตร จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 513/35/63/251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน1 รายการ 01/07/2563 513/85/63/250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/07/2563 513/60/63/247 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 01/07/2563 513/70/63/249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/06/2563 513/60/63/245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 513/60/63/240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 513/45/63/239 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 120 ลิตร จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 513/35/63/242 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 40 ลิตร จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 513/35/63/241 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 513/85/63/236 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 12/06/2563 513/50/63/230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 513/45/63/233 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 975 รายการ