f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 03/09/2562 513-62395 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ชุด 05/09/2562 02/09/2562 513-62390 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 03/09/2562 513-62394 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 03/09/2562 5136062393 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 03/09/2562 5136062392 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 03/09/2562 513/35/62/391 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/09/2562 02/09/2562 5136062389 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/09/2562 02/09/2562 5136062387 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 จ้างเหมาบริการจำนวน 1 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 513-62376 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5134062374 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5136062372 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 04/09/2562 02/09/2562 5134562388 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 จ้างเหมาผลิตแหละติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจ (ชนิดสูง)พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน-บ้านสวน บริเวณที่ กม.15+975 03/09/2562 29/08/2562 513-62384 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน-ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+200-กม.1+512 03/09/2562 28/08/2562 513-62383 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 30/08/2562 5133562386 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 609 รายการ