วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนา ทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติและชำนาญการ (3-6) หมวดทางหลวงแม่สิน แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.184+119 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(3-6) หมวดทางหลวงสวรรคโลก แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่สิน ที่ กม.184+219 ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุโขทัย - เมืองเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.165+300 - กม.169+330 เป็นช่วงๆ 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+100 - กม.51+576 LT.,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หัวฝาย - แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่าง กม.2+550 -กม.27+121 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.3+651 และ ที่ กม.17+600 ปริมาณ 2 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ที่ กม.18+375 และ ที่ กม.24+200 ปริมาณ 2 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ที่ กม.6+460 และ ที่ กม.12+400 ปริมาณ 2 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรุบปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ที่ กม.5+475, ที่ กม.9+525, ที่ กม.15+795 และ ที่ กม.19+700 ปริมาณงาน 4 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 งานจ้างเหมาทำการโคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.150+825 และที่ กม.158+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - เขาดิน ที่ กม.22+000 และที่ กม.29+150 ปริมาณ 2 แห่ง 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.76+900 - กม.78+500 เป้นช่วงๆ (ปริมาณงาน 1 แห่ง 82 ต้น) 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+430 - กม.182+480 (ปริมาณ 1 แห่ง 31 ต้น) 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 5133563146 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 881 รายการ