วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
916 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/12/2561 513606282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
917 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 513606276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
918 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 244,830 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 513-6272 แขวงทางหลวงสุโขทัย
919 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 248,860 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 513-6273 แขวงทางหลวงสุโขทัย
920 ซื้อ HOT MIX จำนวน 12 ตัน 17/12/2561 513606274 แขวงทางหลวงสุโขทัย
921 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ จำนวน 1 ชุด 12/12/2561 513-6270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
922 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 16/01/2562 สท./35/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
923 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 513606271 แขวงทางหลวงสุโขทัย
924 จ้างซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
925 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT.,RT. 16/01/2562 สท./33/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
926 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 16/01/2562 สท./34/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
927 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/12/2561 513606269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
928 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
929 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
930 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 916 ถึง 930 จาก 975 รายการ