วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
901 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร หน่วยละ 25.2199 บาท 27/12/2561 513356292 แขวงทางหลวงสุโขทัย
902 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 513456291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
903 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/12/2561 513456289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
904 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 513606288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
905 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 513606287 แขวงทางหลวงสุโขทัย
906 ซื้อวัสดุก่อสร้าง Hot mix จำนวน 15 ตัน 25/12/2561 513606286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
907 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 513606284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
908 ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 0.70 ม. จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
909 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,500 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513356283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
910 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/12/2561 513456279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
911 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 20 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
912 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 ขนาด 3 นิ้ว แถบ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
913 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
914 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 18/12/2561 513706281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
915 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/12/2561 513606280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 901 ถึง 915 จาก 975 รายการ