f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
901 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
902 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
903 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
904 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 งท.513306278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
905 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
906 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
907 ซื้อ HOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 5136062245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
908 ซื้อ HOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 23/05/2562 5136062249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
909 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
910 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
911 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 16/05/2562 5136062249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
912 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 5136062241 แขวงทางหลวงสุโขทัย
913 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/05/2562 5134562242 แขวงทางหลวงสุโขทัย
914 วัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 14/05/2562 5137062239 แขวงทางหลวงสุโขทัย
915 จ้างซ่อมชุดแทงค์หมึกปริ้นเตอร์ BOTHER จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 รายการ 14/05/2562 513-62240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 901 ถึง 915 จาก 1,221 รายการ