วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
886 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/01/2562 5136062102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
887 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
888 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ Brother 10/01/2562 513/-/62/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
889 งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุโขทัย เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น 27/02/2562 สท./38/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
890 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 513-6299 แขวงทางหลวงสุโขทัย
891 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/01/2562 513606297 แขวงทางหลวงสุโขทัย
892 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง 36" Engineering Grade จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 513606298 แขวงทางหลวงสุโขทัย
893 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 513356296 แขวงทางหลวงสุโขทัย
894 จ้างเหมาซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 13/11/2561 513-6240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
895 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 13/11/2561 513356239 แขวงทางหลวงสุโขทัย
896 โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+468 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 01/02/2562 สท./ 37 /2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
897 โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยาประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.63+575 - กม.64+915 01/02/2562 สท./36/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
898 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินฝุ่น จำนวน 20 ลบ.ม 03/01/2562 513606295 แขวงทางหลวงสุโขทัย
899 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/01/2562 513606294 แขวงทางหลวงสุโขทัย
900 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 513606293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 886 ถึง 900 จาก 975 รายการ