วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 513/60/63/262 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 513/60/63/261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/07/2563 513/60/63/260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 513/-/63/185 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 513/-/63/185 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/07/2563 513/60/63/259 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/07/2563 513/45/63/258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/07/2563 513/60/63/257 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 1,244,482.00 ตร.ม. 11/06/2563 513-63226 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 513/35/63/256 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 งานจ้างเหมาทำการตีเส้ันจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลืองและสีขาว) ตม มอก.542 - 2549 ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย กม.0+750 - กม.1+200 และ กม.1+512 - กม.2+250 01/06/2563 513-63212 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 513/40/63/255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 513/60/63/253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/07/2563 513/60/63/254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02/06/2563 513/40/63/255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 975 รายการ