f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง 12/09/2562 06/09/2562 5132062412 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 06/09/2562 5137062409 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 11/09/2562 06/09/2562 5136062405 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/09/2562 06/09/2562 5136062410 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 06/09/2562 5136062408 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 งท.513-62124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 งท.513-62123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 09/09/2562 06/09/2562 513-62407 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/09/2562 06/09/2562 5136062400 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 09/09/2562 06/09/2562 5137062405 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 05/09/2562 513-62398 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 04/09/2562 5136062397 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/09/2562 04/09/2562 5136062396 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 609 รายการ