f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.20+000 - กม.27+000 เป็นช่วงๆ 11/03/2564 สท/-/64/020 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 11/03/2564 สท/60/64/091 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/03/2564 สท/70/64/090 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 05/03/2564 สท3564089 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ 05/03/2564 สท/60/64/088 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2564 สท/60/64/087 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 03/03/2564 สท/60/64/086 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 จ้างเหมาทำการปรับปรุงระดับปูผิว 3 ซ.ม. รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+350 02/03/2564 สท/-/64/019 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2564 สท/35/64/085 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/03/2564 สท/60/64/084 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 ผลการขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2564 สท/60/64/083 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 ซื้อหมึก FUJI REROX DOCUPRINT P355D 24/02/2564 สท/85/64/082 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/02/2564 สท/60/64/080 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22/02/2564 สท/60/64/079 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,221 รายการ