f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
871 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 28/05/2562 งท.513306286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
872 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306285 แขวงทางหลวงสุโขทัย
873 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
874 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
875 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
876 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
877 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
878 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
879 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 งท.513306278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
880 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
881 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
882 ซื้อ HOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 5136062245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
883 ซื้อ HOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 23/05/2562 5136062249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
884 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
885 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 871 ถึง 885 จาก 1,196 รายการ