f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
856 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1272 ,1332 ปริมาณงาน 245,420 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 513-62257 แขวงทางหลวงสุโขทัย
857 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 งท.513-6289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
858 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 งท.513-6288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
859 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 5136062254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
860 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 งท.513356287 แขวงทางหลวงสุโขทัย
861 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 27/05/2562 5136062253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
862 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1250103,129301 ปริมาณงาน 246,210 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 513-62252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
863 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 536062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
864 ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 5136062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
865 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 30 รีม จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 5134062248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
866 จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 513-62253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
867 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/05/2562 5134062246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
868 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
869 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
870 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 856 ถึง 870 จาก 1,196 รายการ