วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
856 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/12/2561 513456289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
857 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 513606288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
858 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 513606287 แขวงทางหลวงสุโขทัย
859 ซื้อวัสดุก่อสร้าง Hot mix จำนวน 15 ตัน 25/12/2561 513606286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
860 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 513606284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
861 ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 0.70 ม. จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
862 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,500 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513356283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
863 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/12/2561 513456279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
864 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 20 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
865 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 ขนาด 3 นิ้ว แถบ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
866 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
867 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 18/12/2561 513706281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
868 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/12/2561 513606280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
869 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/12/2561 513606282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
870 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 513606276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 856 ถึง 870 จาก 928 รายการ