f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
826 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 513-62300 แขวงทางหลวงสุโขทัย
827 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-62102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
828 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-62101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
829 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-62100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
830 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6299 แขวงทางหลวงสุโขทัย
831 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6298 แขวงทางหลวงสุโขทัย
832 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6297 แขวงทางหลวงสุโขทัย
833 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6296 แขวงทางหลวงสุโขทัย
834 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 งท.513-6295 แขวงทางหลวงสุโขทัย
835 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6294 แขวงทางหลวงสุโขทัย
836 ซื้อใบมีด จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513306293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
837 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6292 แขวงทางหลวงสุโขทัย
838 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 25/06/2562 5134562312 แขวงทางหลวงสุโขทัย
839 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/06/2562 5134562305 แขวงทางหลวงสุโขทัย
840 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วฯลฯ จำนวน 2 ชุด จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 513-62303 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 826 ถึง 840 จาก 1,221 รายการ