วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
826 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 13/02/2562 5137062136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
827 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 30 อัน จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 5136062135 แขวงทางหลวงสุโขทัย
828 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
829 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 งท.513306241 แขวงทางหลวงสุโขทัย
830 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 18/01/2562 งท.513356237 แขวงทางหลวงสุโขทัย
831 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/01/2562 งท.513406240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
832 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 งท.513306236 แขวงทางหลวงสุโขทัย
833 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 งท.513306235 แขวงทางหลวงสุโขทัย
834 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 งท.513306234 แขวงทางหลวงสุโขทัย
835 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 งทง513306233 แขวงทางหลวงสุโขทัย
836 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
837 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/01/2562 งท.513306231 แขวงทางหลวงสุโขทัย
838 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 งท.513306230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
839 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 งท.513306229 แขวงทางหลวงสุโขทัย
840 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 งท.513306228 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 826 ถึง 840 จาก 975 รายการ