วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
796 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 20/11/2561 513-6252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
797 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 5133562150 แขวงทางหลวงสุโขทัย
798 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 513-6285 แขวงทางหลวงสุโขทัย
799 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 513456290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
800 ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 5136062146 แขวงทางหลวงสุโขทัย
801 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 5134062143 แขวงทางหลวงสุโขทัย
802 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/02/2562 งท.513306248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
803 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/02/2562 งท.513306247 แขวงทางหลวงสุโขทัย
804 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 งท.513-6242 แขวงทางหลวงสุโขทัย
805 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 15/02/2562 5136062140 แขวงทางหลวงสุโขทัย
806 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/02/2562 5136062137 แขวงทางหลวงสุโขทัย
807 ซื้อหลักบอกระยะและบอกแนวทางชนิดแบน ขนาดกว้าง 12 ซม. จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 5136062149 แขวงทางหลวงสุโขทัย
808 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40x70ซม. จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 5136062148 แขวงทางหลวงสุโขทัย
809 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 5136062147 แขวงทางหลวงสุโขทัย
810 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 07/02/2562 513-62130 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 796 ถึง 810 จาก 975 รายการ