วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
646 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/05/2562 5134062246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
647 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
648 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
649 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
650 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 28/05/2562 งท.513306286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
651 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306285 แขวงทางหลวงสุโขทัย
652 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
653 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
654 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
655 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
656 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
657 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
658 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 งท.513306278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
660 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 646 ถึง 660 จาก 975 รายการ