f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
646 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/11/2562 51360637 แขวงทางหลวงสุโขทัย
647 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 51360636 แขวงทางหลวงสุโขทัย
648 หลักนำทางล้มลุกขนาด 75 ซม. ชนิด EVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 62117002288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
649 จ้างเหมาตัดหญ้า 28/10/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
650 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/10/2562 51345632 แขวงทางหลวงสุโขทัย
651 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 51335633 แขวงทางหลวงสุโขทัย
652 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2562 513/35/63/1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 5134062433 แขวงทางหลวงสุโขทัย
654 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/09/2562 5136062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
655 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.13+355 03/01/2563 สท./1/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
656 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ที่ กม.82+277 03/01/2563 สท./2/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
657 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 5133562419 แขวงทางหลวงสุโขทัย
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 513-62419-1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
659 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 23/09/2562 5132062422 แขวงทางหลวงสุโขทัย
660 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 23/09/2562 5132062421 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 646 ถึง 660 จาก 1,221 รายการ