วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
631 ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 90 อัน จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 5136062255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
632 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 5136062259 แขวงทางหลวงสุโขทัย
633 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 5136062258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
634 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องป้ายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ บริเวณทางแยก กม.179+819 (แยกบ้านสวน) 23/05/2562 513-62250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
635 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1272 ,1332 ปริมาณงาน 245,420 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 513-62257 แขวงทางหลวงสุโขทัย
636 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 งท.513-6289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
637 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 งท.513-6288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
638 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 5136062254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
639 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 งท.513356287 แขวงทางหลวงสุโขทัย
640 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 27/05/2562 5136062253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
641 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1250103,129301 ปริมาณงาน 246,210 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 513-62252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
642 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 536062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
643 ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 5136062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
644 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 30 รีม จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 5134062248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
645 จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 513-62253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 631 ถึง 645 จาก 975 รายการ