f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร รวม 1 รายการ 28/11/2562 513356336 แขวงทางหลวงสุโขทัย
617 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 513606335 แขวงทางหลวงสุโขทัย
618 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/11/2562 513456334 แขวงทางหลวงสุโขทัย
619 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2562 513606333 แขวงทางหลวงสุโขทัย
620 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายกาย 19/11/2562 513606329 แขวงทางหลวงสุโขทัย
621 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 513606331 แขวงทางหลวงสุโขทัย
622 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,249,504 ตารางเมตร 20/11/2562 513-6330 แขวงทางหลวงสุโขทัย
623 ชื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 513456328 แขวงทางหลวงสุโขทัย
624 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 08/11/2562 513/70/63/16 แขวงทางหลวงสุโขทัย
625 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 14/11/2562 513606327 แขวงทางหลวงสุโขทัย
626 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 513606326 แขวงทางหลวงสุโขทัย
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ 12/11/2562 513/40/63/25 แขวงทางหลวงสุโขทัย
628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/11/2562 513606322 แขวงทางหลวงสุโขทัย
629 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 513606319 แขวงทางหลวงสุโขทัย
630 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 513456324 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 616 ถึง 630 จาก 1,221 รายการ