วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/06/2562 5136062269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/06/2562 5136062275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
618 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/06/2562 5136062274 แขวงทางหลวงสุโขทัย
619 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 249,780 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 513-62273 แขวงทางหลวงสุโขทัย
620 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 249,720 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 513-62272 แขวงทางหลวงสุโขทัย
621 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 04/06/2562 5134562271 แขวงทางหลวงสุโขทัย
622 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/06/2562 5136062270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
623 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/06/2562 5136062268 แขวงทางหลวงสุโขทัย
624 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/06/2562 5136062267 แขวงทางหลวงสุโขทัย
625 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,600 ลิตร จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 5133562265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
626 ซื้อ HOT MOT จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 5136062263 แขวงทางหลวงสุโขทัย
627 ซื้อกำแพงกั้นน้ำพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน จำนวน 15 อัน จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 5136062262 แขวงทางหลวงสุโขทัย
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30/05/2562 5134062270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
629 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 5133562260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/05/2562 5136062256 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 616 ถึง 630 จาก 975 รายการ