วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
602 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
603 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 28/05/2562 งท.513306286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
604 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306285 แขวงทางหลวงสุโขทัย
605 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
606 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 งท.513306283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
607 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
608 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
609 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
610 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
611 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 งท.513306278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
612 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
613 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513306276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
614 ซื้อ HOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 5136062245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
615 ซื้อ HOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 23/05/2562 5136062249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 601 ถึง 615 จาก 928 รายการ