f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 513606326 แขวงทางหลวงสุโขทัย
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ 12/11/2562 513/40/63/25 แขวงทางหลวงสุโขทัย
603 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/11/2562 513606322 แขวงทางหลวงสุโขทัย
604 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 513606319 แขวงทางหลวงสุโขทัย
605 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 513456324 แขวงทางหลวงสุโขทัย
606 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 08/11/2562 513/-/63/21 แขวงทางหลวงสุโขทัย
607 ซื้อน้ำมันดีเชล จำนวน 9,000 ลิตร 12/11/2562 513/35/63/23 แขวงทางหลวงสุโขทัย
608 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/11/2562 513606320 แขวงทางหลวงสุโขทัย
609 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 513456318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
610 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/11/2562 513606317 แขวงทางหลวงสุโขทัย
611 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 513/60/63/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
613 62117087540 06/11/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
614 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 513-6314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
615 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 513-6313 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 601 ถึง 615 จาก 1,196 รายการ