f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/12/2561 18/12/2561 513606280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
602 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/12/2561 18/12/2561 513606282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
603 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/12/2561 18/12/2561 513606276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
604 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 244,830 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 17/12/2561 513-6272 แขวงทางหลวงสุโขทัย
605 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 248,860 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 17/12/2561 513-6273 แขวงทางหลวงสุโขทัย
606 ซื้อ HOT MIX จำนวน 12 ตัน 17/12/2561 17/12/2561 513606274 แขวงทางหลวงสุโขทัย
607 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ จำนวน 1 ชุด 17/12/2561 12/12/2561 513-6270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
608 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 16/01/2562 16/01/2562 สท./35/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
609 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 14/12/2561 513606271 แขวงทางหลวงสุโขทัย
610 จ้างซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
611 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT.,RT. 16/01/2562 16/01/2562 สท./33/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
612 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 16/01/2562 16/01/2562 สท./34/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
613 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/12/2561 11/12/2561 513606269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
614 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 03/12/2561 513-6266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
615 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 601 ถึง 615 จาก 661 รายการ