วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 5136062258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
587 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องป้ายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ บริเวณทางแยก กม.179+819 (แยกบ้านสวน) 23/05/2562 513-62250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
588 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1272 ,1332 ปริมาณงาน 245,420 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 513-62257 แขวงทางหลวงสุโขทัย
589 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 งท.513-6289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
590 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 งท.513-6288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
591 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 5136062254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
592 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 งท.513356287 แขวงทางหลวงสุโขทัย
593 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 27/05/2562 5136062253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
594 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1250103,129301 ปริมาณงาน 246,210 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 513-62252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
595 ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 536062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
596 ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 5136062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
597 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 30 รีม จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 5134062248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
598 จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 513-62253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/05/2562 5134062246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
600 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 586 ถึง 600 จาก 928 รายการ