f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 513606340 แขวงทางหลวงสุโขทัย
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 513606341 แขวงทางหลวงสุโขทัย
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/12/2562 513606339 แขวงทางหลวงสุโขทัย
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2562 513606337 แขวงทางหลวงสุโขทัย
590 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 513356338 แขวงทางหลวงสุโขทัย
591 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร รวม 1 รายการ 28/11/2562 513356336 แขวงทางหลวงสุโขทัย
592 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 513606335 แขวงทางหลวงสุโขทัย
593 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/11/2562 513456334 แขวงทางหลวงสุโขทัย
594 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2562 513606333 แขวงทางหลวงสุโขทัย
595 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายกาย 19/11/2562 513606329 แขวงทางหลวงสุโขทัย
596 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 513606331 แขวงทางหลวงสุโขทัย
597 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,249,504 ตารางเมตร 20/11/2562 513-6330 แขวงทางหลวงสุโขทัย
598 ชื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 513456328 แขวงทางหลวงสุโขทัย
599 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 08/11/2562 513/70/63/16 แขวงทางหลวงสุโขทัย
600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 14/11/2562 513606327 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 586 ถึง 600 จาก 1,196 รายการ