วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 11/08/2563 513/60/63/294 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 ซื้อ Hot Mix จำนวน 185 ตัน 11/08/2563 513/60/63/293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/08/2563 513/60/63/291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/08/2563 513/60/63/290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/08/2563 513/35/63/292 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/08/2563 513/40/63/288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 จ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 07/08/2563 513/-/63/289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 513/60/63/274 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1,178,091 ตร.ม. 29/06/2563 513/-/63/246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Single Mast Arm) จำนวน 6 แห่ง 18/06/2563 513/-/63/237 แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 513/60/63/277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 513/60/63/276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 513/40/63/275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 04/08/2563 513/40/63/283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 04/08/2563 513/50/63/279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 975 รายการ