f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 513-62419-1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062422 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062421 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062420 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062423 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062424 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062425 แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062426 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062427 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/10/2562 25/09/2562 5134062432 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02/10/2562 25/09/2562 5134062434 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 จ้างเหมาบริการ 01/10/2562 24/09/2562 513-62430 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 5134062428 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 609 รายการ