f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 15/01/2562 10/01/2562 5137062103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
572 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/01/2562 10/01/2562 5136062102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
573 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/01/2562 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
574 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ Brother 15/01/2562 10/01/2562 513/-/62/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
575 งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุโขทัย เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น 27/02/2562 27/02/2562 สท./38/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
576 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 08/01/2562 513-6299 แขวงทางหลวงสุโขทัย
577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 08/01/2562 513606297 แขวงทางหลวงสุโขทัย
578 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง 36" Engineering Grade จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 08/01/2562 513606298 แขวงทางหลวงสุโขทัย
579 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 08/01/2562 513356296 แขวงทางหลวงสุโขทัย
580 จ้างเหมาซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 09/01/2562 13/11/2561 513-6240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
581 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 13/11/2561 513356239 แขวงทางหลวงสุโขทัย
582 โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+468 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 01/02/2562 01/02/2562 สท./ 37 /2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
583 โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยาประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.63+575 - กม.64+915 01/02/2562 01/02/2562 สท./36/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินฝุ่น จำนวน 20 ลบ.ม 03/01/2562 03/01/2562 513606295 แขวงทางหลวงสุโขทัย
585 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/01/2562 03/01/2562 513606294 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 571 ถึง 585 จาก 661 รายการ