f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 26/11/2561 513606259 แขวงทางหลวงสุโขทัย
572 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 27/11/2561 26/11/2561 513406258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
573 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 26/11/2561 21/11/2561 513-6557 แขวงทางหลวงสุโขทัย
574 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/11/2561 21/11/2561 513606256 แขวงทางหลวงสุโขทัย
575 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/11/2561 21/11/2561 513606255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
576 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/11/2561 21/11/2561 513606254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/11/2561 21/11/2561 513606253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 19/11/2561 งท.513/30/62/17 แขวงทางหลวงสุโขทัย
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 19/11/2561 งท.513/30/62/16 แขวงทางหลวงสุโขทัย
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 09/11/2561 งท.513/30/62/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 19/11/2561 งท.513/30/62/14 แขวงทางหลวงสุโขทัย
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 19/11/2561 งท.513/-/62/13 แขวงทางหลวงสุโขทัย
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 09/11/2561 งท.513/-/62/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 09/11/2561 งท.513/30/62/11 แขวงทางหลวงสุโขทัย
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 09/11/2561 งท.513/30/62/10 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 571 ถึง 585 จาก 609 รายการ