f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 513/-/63/61 แขวงทางหลวงสุโขทัย
572 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 1 ตลับ 17/12/2562 513/40/63/62 แขวงทางหลวงสุโขทัย
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 513/40/63/60 แขวงทางหลวงสุโขทัย
574 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป้าสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE DG จำนวน 510 อัน 17/12/2562 5138/60/63/57 แขวงทางหลวงสุโขทัย
575 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 513606345 แขวงทางหลวงสุโขทัย
576 ดวงโคมสัญญาณไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 16/12/2562 513/60/63/53 แขวงทางหลวงสุโขทัย
577 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/12/2562 513456356 แขวงทางหลวงสุโขทัย
578 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 513456350 แขวงทางหลวงสุโขทัย
579 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2562 513606347 แขวงทางหลวงสุโขทัย
580 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 11/12/2562 513606349 แขวงทางหลวงสุโขทัย
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 513606346 แขวงทางหลวงสุโขทัย
582 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งกล่องไฟจราจร (LED) จำนวน 2 ชุด 04/12/2562 513-6344 แขวงทางหลวงสุโขทัย
583 ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 513606342 แขวงทางหลวงสุโขทัย
584 ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 513606343 แขวงทางหลวงสุโขทัย
585 ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 513606348 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 571 ถึง 585 จาก 1,196 รายการ