f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/02/2562 05/02/2562 5136062127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/02/2562 05/02/2562 5136062125 แขวงทางหลวงสุโขทัย
543 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/02/2562 05/02/2562 5136062126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
544 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/02/2562 05/02/2562 5136062124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
545 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/02/2562 05/02/2562 5136062128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
546 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 31/01/2562 5133562123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/01/2562 28/01/2562 5136062120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 31/01/2562 28/01/2562 5136062118 แขวงทางหลวงสุโขทัย
549 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/01/2562 28/01/2562 5134562119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 31/01/2562 29/01/2562 5136062121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
551 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 30/01/2562 513/35/62/122 แขวงทางหลวงสุโขทัย
552 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 11/12/2561 513-6268 แขวงทางหลวงสุโขทัย
553 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC All in one Lenovo จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 11/12/2561 513-6267 แขวงทางหลวงสุโขทัย
554 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 24/01/2562 5134062117 แขวงทางหลวงสุโขทัย
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5134062109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 541 ถึง 555 จาก 661 รายการ