f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 513606382 แขวงทางหลวงสุโขทัย
542 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/01/2563 513/40/63/79 แขวงทางหลวงสุโขทัย
544 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 513/40/63/78 แขวงทางหลวงสุโขทัย
545 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 513/45/63/81 แขวงทางหลวงสุโขทัย
546 ซื้อผงดูดซับสารเคมี จำนวน 1 รายการ 07/01/2563 513606377 แขวงทางหลวงสุโขทัย
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2563 513606380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
548 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 26/12/2562 513/45/63/74 แขวงทางหลวงสุโขทัย
549 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 513356375 แขวงทางหลวงสุโขทัย
550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/01/2563 513606376 แขวงทางหลวงสุโขทัย
551 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
552 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 25/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/40/63/69 แขวงทางหลวงสุโขทัย
554 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่างทาง) จำนวน 2 ชุด 18/12/2562 513/-/63/68 แขวงทางหลวงสุโขทัย
555 จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 18/12/2562 513-6368 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 541 ถึง 555 จาก 1,196 รายการ