วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
526 จ้าเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 249,770 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 513-62299 แขวงทางหลวงสุโขทัย
527 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 5136062298 แขวงทางหลวงสุโขทัย
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/07/2562 5134062292 แขวงทางหลวงสุโขทัย
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 5134062293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
530 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/07/2562 5134062294 แขวงทางหลวงสุโขทัย
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2562 5136062302 แขวงทางหลวงสุโขทัย
532 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 115,370 ตร.ม. 02/07/2562 513-62297 แขวงทางหลวงสุโขทัย
533 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 513-62300 แขวงทางหลวงสุโขทัย
534 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-62102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
535 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-62101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
536 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-62100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
537 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6299 แขวงทางหลวงสุโขทัย
538 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6298 แขวงทางหลวงสุโขทัย
539 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6297 แขวงทางหลวงสุโขทัย
540 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 งท.513-6296 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 526 ถึง 540 จาก 928 รายการ