f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
526 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1 รายการ 29/01/2563 513/35/63/98 แขวงทางหลวงสุโขทัย
527 จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101,1054,1318 28/01/2563 513-6397 แขวงทางหลวงสุโขทัย
528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2563 513/60/63/96 แขวงทางหลวงสุโขทัย
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 513/40/63/89 แขวงทางหลวงสุโขทัย
530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 513/60/63/95 แขวงทางหลวงสุโขทัย
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 513/60/63/94 แขวงทางหลวงสุโขทัย
532 ซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16/01/2563 513/80/63/85 แขวงทางหลวงสุโขทัย
533 ซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16/01/2563 513/80/63/85 แขวงทางหลวงสุโขทัย
534 ซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16/01/2563 513/80/63/85 แขวงทางหลวงสุโขทัย
535 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รากยาร 22/01/2563 513/-/63/92 แขวงทางหลวงสุโขทัย
536 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 513/70/63/88 แขวงทางหลวงสุโขทัย
537 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 513/60/63/87 แขวงทางหลวงสุโขทัย
538 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 6 รายการ 20/01/2563 513606390 แขวงทางหลวงสุโขทัย
539 ซื้อ Hot Mix จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 513606384 แขวงทางหลวงสุโขทัย
540 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 513456383 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 526 ถึง 540 จาก 1,196 รายการ