f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
511 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 513/35/63/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
512 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 5133563106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
513 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2563 5133563106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
514 จ้างซ่อมแผ่นป้ายและป้ายแนะนำ จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 513/-/63/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
515 จ้างตรวจเช็คช๋อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 513/-/63/106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
517 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว),จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม. 03/01/2563 513/-/63/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
518 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสุง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 03/01/2563 513/-/63/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
519 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 03/02/2563 513/60/63/99 แขวงทางหลวงสุโขทัย
521 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/02/2563 513/45/63/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
522 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 อัน จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 513/-/63/103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
523 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 513-6386 แขวงทางหลวงสุโขทัย
524 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 513/35/63/93 แขวงทางหลวงสุโขทัย
525 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/01/2563 513/60/63/91 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 511 ถึง 525 จาก 1,196 รายการ