วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/07/2562 5136062322 แขวงทางหลวงสุโขทัย
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/07/2562 5134062313 แขวงทางหลวงสุโขทัย
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รากยาร 05/07/2562 5136062321 แขวงทางหลวงสุโขทัย
514 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/07/2562 5136062320 แขวงทางหลวงสุโขทัย
515 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/07/2562 5136062319 แขวงทางหลวงสุโขทัย
516 ซื้อเบรกเกอร์ 1 pol จำนวน 100 ตัว จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 5134562318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
517 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 01/07/2562 5134562317 แขวงทางหลวงสุโขทัย
518 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/07/2562 5134562316 แขวงทางหลวงสุโขทัย
519 จ้างเหมาบำรุงปกติ(งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน 0101 ตอน เมืองเก่า-ดอนโก กม.2+520 (LT) จำนวน 6 รายการ 01/07/2562 513-62312 แขวงทางหลวงสุโขทัย
520 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจร(ชนิดสูง จำนวน 4 ชุด จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 513-62311 แขวงทางหลวงสุโขทัย
521 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/06/2562 5136062308 แขวงทางหลวงสุโขทัย
522 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 5136062310 แขวงทางหลวงสุโขทัย
523 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/06/2562 5136062315 แขวงทางหลวงสุโขทัย
524 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 5133562313 แขวงทางหลวงสุโขทัย
525 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอนเข้าสวรรคโลก กม.2+520 25/06/2562 513-62304 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 511 ถึง 525 จาก 928 รายการ