f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
511 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 14/02/2562 5133562139 แขวงทางหลวงสุโขทัย
512 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 13/02/2562 5137062136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
513 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 30 อัน จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 13/02/2562 5136062135 แขวงทางหลวงสุโขทัย
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
515 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 28/01/2562 งท.513306241 แขวงทางหลวงสุโขทัย
516 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 13/02/2562 18/01/2562 งท.513356237 แขวงทางหลวงสุโขทัย
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 13/02/2562 28/01/2562 งท.513406240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
518 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 11/01/2562 งท.513306236 แขวงทางหลวงสุโขทัย
519 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 11/01/2562 งท.513306235 แขวงทางหลวงสุโขทัย
520 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 11/01/2562 งท.513306234 แขวงทางหลวงสุโขทัย
521 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 11/01/2562 งทง513306233 แขวงทางหลวงสุโขทัย
522 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 11/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
523 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13/02/2562 11/01/2562 งท.513306231 แขวงทางหลวงสุโขทัย
524 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 27/12/2561 งท.513306230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
525 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 27/12/2561 งท.513306229 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 511 ถึง 525 จาก 661 รายการ