f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 513/40/63/124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 5136063126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2563 513/60/63/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 513/60/63/120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 513/60/63/122 แขวงทางหลวงสุโขทัย
486 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 513/45/63/121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
487 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 513/-/63/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
488 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 13/02/2563 513/-/63/118 แขวงทางหลวงสุโขทัย
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 5136063119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
490 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 513-63110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
491 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 513/60/63/108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
492 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2563 513/60/63/112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
493 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 513/45/63/111 แขวงทางหลวงสุโขทัย
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/02/2563 513/60/63/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
495 ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 12/02/2563 513/60/63/114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 481 ถึง 495 จาก 1,196 รายการ