วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 100 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 5136062342 แขวงทางหลวงสุโขทัย
482 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 5133562341 แขวงทางหลวงสุโขทัย
483 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 12/07/2562 513-62339 แขวงทางหลวงสุโขทัย
484 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ รหัสงาน 21411 งานป้ายจราจร ป้ายโครงการ 1 จังหวัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า)ทางหลวงหมาย 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย บริเวณที่ กม.163+560 จำนวน 2 รายการ 10/07/2562 513-62337 แขวงทางหลวงสุโขทัย
485 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 งท.513-62110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 งท.5134062109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
487 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 งท.513-62108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
488 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 513-62335 แขวงทางหลวงสุโขทัย
489 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 19/07/2562 5134562334 แขวงทางหลวงสุโขทัย
490 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 19/07/2562 513-62336 แขวงทางหลวงสุโขทัย
491 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 19/07/2562 513-62340 แขวงทางหลวงสุโขทัย
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 5134062314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
493 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 5133562338 แขวงทางหลวงสุโขทัย
494 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 100 รีม จำนวน 1 รายการ 10/07/2562 5134062329 แขวงทางหลวงสุโขทัย
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/07/2562 5136062332 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 481 ถึง 495 จาก 928 รายการ