วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 5134062374 แขวงทางหลวงสุโขทัย
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 5136062372 แขวงทางหลวงสุโขทัย
468 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 5134562388 แขวงทางหลวงสุโขทัย
469 จ้างเหมาผลิตแหละติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจ (ชนิดสูง)พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน-บ้านสวน บริเวณที่ กม.15+975 29/08/2562 513-62384 แขวงทางหลวงสุโขทัย
470 จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน-ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+200-กม.1+512 28/08/2562 513-62383 แขวงทางหลวงสุโขทัย
471 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/08/2562 5133562386 แขวงทางหลวงสุโขทัย
472 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/08/2562 5133562385 แขวงทางหลวงสุโขทัย
473 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/08/2562 5136062378 แขวงทางหลวงสุโขทัย
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/08/2562 5134062381 แขวงทางหลวงสุโขทัย
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/08/2562 5136062379 แขวงทางหลวงสุโขทัย
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/08/2562 5134062377 แขวงทางหลวงสุโขทัย
477 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/08/2562 5136062382 แขวงทางหลวงสุโขทัย
478 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/08/2562 5136062375 แขวงทางหลวงสุโขทัย
479 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 งท.513-62122 แขวงทางหลวงสุโขทัย
480 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 งท.513-62121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 466 ถึง 480 จาก 975 รายการ