วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/09/2562 5136062400 แขวงทางหลวงสุโขทัย
452 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 06/09/2562 5137062405 แขวงทางหลวงสุโขทัย
453 จ้างเหมาบริการ 05/09/2562 513-62398 แขวงทางหลวงสุโขทัย
454 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
455 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 5136062397 แขวงทางหลวงสุโขทัย
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/09/2562 5136062396 แขวงทางหลวงสุโขทัย
457 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 513-62395 แขวงทางหลวงสุโขทัย
458 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ชุด 02/09/2562 513-62390 แขวงทางหลวงสุโขทัย
459 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 513-62394 แขวงทางหลวงสุโขทัย
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 5136062393 แขวงทางหลวงสุโขทัย
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 5136062392 แขวงทางหลวงสุโขทัย
462 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 513/35/62/391 แขวงทางหลวงสุโขทัย
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/09/2562 5136062389 แขวงทางหลวงสุโขทัย
464 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/09/2562 5136062387 แขวงทางหลวงสุโขทัย
465 จ้างเหมาบริการจำนวน 1 รายการ 04/09/2562 513-62376 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 451 ถึง 465 จาก 975 รายการ