วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาดสูง 75 ซม. ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 5136062415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/09/2562 5136062413 แขวงทางหลวงสุโขทัย
438 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/09/2562 5136062411 แขวงทางหลวงสุโขทัย
439 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
440 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
441 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เครื่อง 06/09/2562 5132062413 แขวงทางหลวงสุโขทัย
442 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง 06/09/2562 5132062412 แขวงทางหลวงสุโขทัย
443 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 5137062409 แขวงทางหลวงสุโขทัย
444 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/09/2562 5136062405 แขวงทางหลวงสุโขทัย
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/09/2562 5136062410 แขวงทางหลวงสุโขทัย
446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 5136062408 แขวงทางหลวงสุโขทัย
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 5136062380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
448 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 งท.513-62124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
449 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 งท.513-62123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
450 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 513-62407 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 436 ถึง 450 จาก 975 รายการ