f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHAP MX-M464 ของหน่วยงานแผนงาน 22/04/2564 สท/-/64/025 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ 22/04/2564 สท/85/64/125 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 สท/40/64/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 สท/40/64/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 21/04/2564 สท/35/64/124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/04/2564 สท/60/64/121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/04/2564 สท/45/64/120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/04/2564 สท/50/64/119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 80 ลบ.ม. 19/04/2564 สท/60/64/117 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 ซื้อยางเรเดียรขนาด 215 / 70 R 15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 สท/30/64/033 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/04/2564 สท/60/64/116 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อบาริเออร์ พลาสติกสีส้ม จำนวน 140 อัน 07/04/2564 สท/60/64/114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/04/2564 สท/60/64/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 สท/40/64/112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 02/04/2564 สท/60/64/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,196 รายการ