f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 03/01/2563 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 25/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 23/12/2562 513/40/63/69 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่างทาง) จำนวน 2 ชุด 26/12/2562 18/12/2562 513/-/63/68 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 26/12/2562 18/12/2562 513-6368 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 23/12/2562 513/60/63/72 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40 x 70 ซม. จำนวน 20 อัน 25/12/2562 23/12/2562 513/60/63/70 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/12/2562 23/12/2562 513/-/63/71 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อ Hot mix จำนวน 57 ตัน 20/12/2562 18/12/2562 513/60/63/65 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 20/12/2562 18/12/2562 513/-/63/66 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 5 รายการ 20/12/2562 18/12/2562 513/60/63/63 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/12/2562 18/12/2562 513/60/63/64 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 20/12/2562 18/12/2562 513/-/63/67 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/12/2562 16/12/2562 513/60/63/54 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ 20/12/2562 12/12/2562 513/70/63/51 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 661 รายการ