วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 03/08/2563 513/35/63/282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 จ้างเหมาบริการ 03/08/2563 513/-/63/280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 จ้างเหมาบริการ 03/08/2563 513/-/63/281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 03/08/2563 513/70/63/278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่ารื้อถอน 24/07/2563 513/-/63/273 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/07/2563 513/60/63/272 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 513/35/60/269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 513/70/63/270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/07/2563 513/60/63/268 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 513/40/63/266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 513/-/63/267 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 51360/63/265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/07/2563 513/60/63/263 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 513/60/63/262 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 513/60/63/261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 928 รายการ