f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 14/11/2562 513606326 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ 13/11/2562 12/11/2562 513/40/63/25 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/11/2562 12/11/2562 513606322 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 08/11/2562 513606319 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/11/2562 12/11/2562 513456324 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 13/11/2562 08/11/2562 513/-/63/21 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 ซื้อน้ำมันดีเชล จำนวน 9,000 ลิตร 13/11/2562 12/11/2562 513/35/63/23 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 513606320 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 513456318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 513606317 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 06/11/2562 513/60/63/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 62117087540 07/11/2562 06/11/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 05/11/2562 513-6314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 05/11/2562 513-6313 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 609 รายการ