f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 21/01/2563 17/01/2563 513/70/63/88 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 12 รายการ 21/01/2563 17/01/2563 513/60/6387 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 6 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 513606390 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อ Hot Mix จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 14/01/2563 513/60/63/84 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 16/01/2563 14/01/2563 513/45/63/83 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 4 รายการ 16/01/2563 14/01/2563 5138/60/63/82 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/01/2563 25/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 513/40/63/79 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 513/40/63/78 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/01/2563 09/01/2563 513/45/63/81 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อผงดูดซับสารเคมี จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 513/60/63/77 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 10/01/2563 08/01/2563 513/60/63/80 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 03/01/2563 26/12/2562 513/45/63/74 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 03/01/2563 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/01/2563 02/01/2563 513606376 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 661 รายการ