f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ – อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.7+620 – กม.11+800 04/03/2563 สท./7/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ – ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.13+625 และ กม.14+660 – กม.16+625 04/03/2563 สท./11/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.177+811 - กม.179+575 04/03/2563 สท./6/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังวน – เมืองเก่า ระหว่าง กม.153+480 – กม.157+080 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2563 สท./5/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.16+728 - กม.17+463 04/03/2563 สท./8/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สุโขทัย – เตว็ดใน – วังไม้ขอน ระหว่าง กม.0+375 - กม.1+040 และ กม.6+408 – กม.7+575 04/03/2563 สท./9/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 02/03/2563 สท./10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.30+725 - กม.32+970 26/02/2563 สท./3/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.13+355 12/12/2562 สท./1/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ที่ กม.82+277 12/12/2562 สท./2/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุมระหว่าง กม.0+100 - กม.1+000 20/08/2562 สท./53/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1347 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดโคก - สระบัว ระหว่าง กม.0+320 - กม.1+775 31/07/2562 สท./47/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.185+876 - กม.186+325 LT.,RT. 31/07/2562 สท./49/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.13+496 - กม.14+235 31/07/2562 สท./52/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.13+625 - กม.14+650 31/07/2562 สท./51/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 117 รายการ