f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า- สุโขทัย ที่ กม.163+654 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,150 ตร.ม.) 09/11/2563 สท/38/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ที่กม.76+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.175+125 - กม.177+811 ปริมาณงาน 45,120 ตร.ม. 09/11/2563 สท/24/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.193+918 09/11/2563 สท/39/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่างกม.12+175 - กม.14+490 ปริมาณงาน 20,835 ตร.ม. 09/11/2563 สท/26/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.22+215 - กม.23+275 ปริมาณงาน 9,540 ตร.ม. 09/11/2563 สท/31/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 33100โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 101ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์–ท่าช้าง ที่ กม.82+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 สท/40/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.11+150-กม.13+858 ปริมาณงาน 2.708 กม. 09/11/2563 สท/36/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ที่ กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 สท/37/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.๑๔๕+๔๗๕ - กม.๑๔๖+๔๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/11/2563 สท/33/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 05/11/2563 สท/35/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.29+200 - กม.30+350 05/11/2563 สท/34/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.77+875-กม.79+824 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 31,610 ตร.ม. 05/11/2563 สท/19/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งาเสริมผิวแอสฟัลต์(เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.)ทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน 0100 ตอน เตว็ดใน-วังทองแดง ระหว่าง กม.0+025-กม.5+875 05/11/2563 สท/28/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ระหว่าง กม.98+750-กม.101+556 ปริมาณงาน 59455 ตร.ม. 05/11/2563 สท/25/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 117 รายการ