f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+200 กม.14+325 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (95 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+250 - กม.31+580 13/11/2563 สท/2/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.39+600 เป็นช่วงๆ 13/11/2563 สท/6/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ตอน 2 ระหว่าง กม.53+217-กม.69+600 เป็นช่วง ๆ 13/11/2563 สท/14/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.0+050 - กม.10+250 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (92 ต้น) 13/11/2563 สท/8/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก ระหว่าง กม.21+600-กม.22+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 13/11/2563 สท/1/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน ระหว่าง กม.152+000 – กม.190+700 เป็นช่วง 13/11/2563 สท/13/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+030-กม.1+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สท/3/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.11+700 - กม.33+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (164 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ- ศรีนคร ระหว่าง กม.21+830 - กม.28+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 90 ต้น ) 13/11/2563 สท/7/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ- ศรีนคร ระหว่าง กม.21+830 - กม.28+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 90 ต้น ) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.18+610-กม.20+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 13/11/2563 สท/4/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 12/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. 09/11/2563 สท/27/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 117 รายการ