f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 513/60/63/260 15/07/2563 513/60/63/260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 513/60/63/261 15/07/2563 513/60/63/261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 จ้างเหมาบำรุงปกติงานแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ที่ กม.7+625 ปริมาณงาน 1 งาน 14/04/2563 513-63164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.34+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513-63172 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.86+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513-63171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ตอน 2 ที่ กม.95+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513-63170 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.6+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513-63169 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ที่ กม.3+650 ปริมาณงาน 1 งาน 30/03/2563 513-63168 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.27+650 ปริมาณงาน 1 งาน 18/03/2563 513-63167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513/-/63/198 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ที่ กม.2+850 ปริมาณงาน 1 งาน 30/03/2563 513-63166 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 16/03/2563 eb สุโขทัย.1/33/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+600 เป็นช่วงๆ 16/03/2563 สท./22/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ที่ กม.6+383,ที่ กม.8+500 ที่ กม.13+750 07/04/2563 สท./26/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแจกแจกัน ระหว่าง กม.23+386 - กม.24+750 ระยะทาง 1.364 กม. 07/04/2563 สท./37/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 172 รายการ