f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.28+375-กม.30+725 ปริมาณงาน 21,685 ตร.ม. 20/10/2563 สท/23/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคีรีมาศ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.4+155 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 29/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงสวรรคโลก ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.3+850 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/10/2563 สท/11/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านแก่ง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.16+500 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 29/10/2563 สท/12/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.ปริมาณงาน 1 หลัง 14/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/10/2563 สท/35/64/002 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 ซม. สูง 15 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMON CRADE สีเหลืองหน้าเดียว 17/08/2563 513/-/63/332 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก- ปลายราง ระหว่าง กม.2+550 - กม.4+000 RT. ปริมาณงาน 1 ปห่ง (39 ต้น) 18/08/2563 สท./41/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Single Mast Arm) จำนวน 4 แห่ง 14/08/2563 513/-/63/301 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1,178,091 ตร.ม. 24/06/2563 513/-/63/246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Single Mast Arm) จำนวน 6 แห่ง 11/06/2563 513/-/63/237 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 618,750 ตร.ม. 24/07/2563 513/-/63/271 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 แห่ง 17/07/2563 513/-/63/264 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 172 รายการ