f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.11+150-กม.13+858 ปริมาณงาน 2.708 กม. 28/10/2563 สท/36/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ที่ กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 สท/37/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.๑๔๕+๔๗๕ - กม.๑๔๖+๔๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/11/2563 สท/33/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 04/11/2563 สท/35/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.29+200 - กม.30+350 29/10/2563 สท/34/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.77+875-กม.79+824 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 31,610 ตร.ม. 16/10/2563 สท/19/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งาเสริมผิวแอสฟัลต์(เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.)ทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน 0100 ตอน เตว็ดใน-วังทองแดง ระหว่าง กม.0+025-กม.5+875 21/10/2563 สท/28/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ระหว่าง กม.98+750-กม.101+556 ปริมาณงาน 59455 ตร.ม. 21/10/2563 สท/25/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.6+900 - กม.10+293 ปริมาณงาน 30,530 ตร.ม. 05/11/2563 สท/22/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังวน - แจกัน ระหว่าง กม.0+413 - กม.2+800 LT. ปริมาณงาน 27,460 ตร.ม. 28/10/2563 สท/20/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่ชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.29+315 - กม.32+325 ปริมาณงาน 27,090 ตร.ม. 20/10/2563 สท/32/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.075 กม.) 28/10/2563 สท/29/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโง ระหว่าง กม.12+447 - กม.14+670 ปริมารงาน 20,310 ตร.ม. 20/10/2563 สท/21/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.186+325-กม.187+250 ปริมาณงาน 21,085 ตร.ม. 17/10/2563 สท/18/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.12+447 - กม.14+670 ปริมารงาน 20,310 ตร.ม. 20/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 172 รายการ