f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ-สารจิตร ระหว่าง กม.3+880-กม.7+400 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (93 ต้น) 24/11/2563 สท/16/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 eb สท/54/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 eb สท/55/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+200 - กม.14+325 เป็นช่วงๆ 18/11/2563 สท/15/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.11+700 - กม.33+900 18/11/2563 สท/17/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.3+880 - กม.7+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (93 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หัวฝาย-แม่ทุเลา-ท่าแพ ระหว่าง กม.3+800-กม.22+680 เป็นช่วง ๆ 13/11/2563 สท/9/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.26+695– กม.38+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง (94ต้น) 13/11/2563 สท/5/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+200 กม.14+325 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (95 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+250 - กม.31+580 13/11/2563 สท/2/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.39+600 เป็นช่วงๆ 13/11/2563 สท/6/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ตอน 2 ระหว่าง กม.53+217-กม.69+600 เป็นช่วง ๆ 13/11/2563 สท/14/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.0+050 - กม.10+250 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (92 ต้น) 13/11/2563 สท/8/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก ระหว่าง กม.21+600-กม.22+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 13/11/2563 สท/1/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน ระหว่าง กม.152+000 – กม.190+700 เป็นช่วง 13/11/2563 สท/13/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 172 รายการ