f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 08/01/2562

  งานไฟฟ้า หมายถึง ติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวง


'