f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
จัดกิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 04/06/2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563   แขวงทางหลวงสุโขทัย นำโดย  นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย   ร่วมกับ อำเภอศรีสัชนาลัย  จัดกิจกรรมโดยการตีเส้นแบ่งจราจร ทาสีอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้มาติดต่อราชการ  ณ  ลานหน้าอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

 


'